Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Čisté a nečisté pokrmy

1 Ste synovia Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtveho si nerobte zárezy, ani sa nehoľte nad čelom.
2 Ste predsa svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin si ťa vyvolil, aby si mu bol vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 3 Nejedz nič, čo je ohavné. 4 Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: býk, ovca a koza, 5 jeleň, gazela, srnec, kozorožec, antilopa, byvol, divá koza. 6 Smiete jesť všetky zvieratá, ktoré majú tak rozdvojené kopytá, že obe kopytá sú úplne rozpolené, a ktoré sú prežúvavce medzi zvieratami. 7 Ale z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdvojené paprčky, nesmiete jesť ťavu, zajaca a damana. Sú to síce prežúvavce, ale nemajú rozdvojené paprčky. Sú vám nečisté. 8 Ani ošípanú, tá má síce rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá. Nesmiete jesť ich mäso ani sa dotýkať ich zdochliny. 9 Z toho, čo je vo vode, smiete jesť všetko, čo má plutvy a šupiny. 10 Nesmiete však jesť nič, čo nemá šupiny ani plutvy. To je pre vás nečisté. 11 Môžete jesť všetky čisté vtáky. 12 Z nich nesmiete jesť: orla, bradáňa a kršiaka, 13 haju, sokola a rôzne druhy supov 14 ani rôzne druhy krkavcovitých, 15 pštrosa, lelka, čajku ani rozličné druhy jastrabov, 16 kuvika, ibisa ani sovu, 17 pelikána, zdochlinára ani kormorána, 18 bociana ani rôzne druhy volaviek, dudka ani netopiera. 19 Všetok okrídlený hmyz je pre vás nečistý; nesmie sa jesť. 20 Všetky čisté vtáky smiete jesť. 21 Nejedzte nijakú zdochlinu. Môžeš ju dať cudzincovi, ktorý je v tvojich bránach, on ju smie jesť alebo predať inému cudzincovi. Ty si však svätý ľud, ktorý patrí Hospodinovi, tvojmu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.

Desiatky

22 Odvádzaj desiatok z celej úrody svojej sejby, ktorú každoročne prináša pole.
23 Na mieste, ktoré si Hospodin, tvoj Boh, vyvolí za príbytok svojho mena, budeš pred ním jesť desiatok zo svojho obilia, z muštu, z čerstvého oleja a prvorodené z dobytka a oviec, aby si sa učil báť sa Hospodina, svojho Boha, po všetky dni. 24 Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, požehná a miesto, ktoré si Hospodin, tvoj Boh, vyvolí za príbytok svojho mena, je od teba vzdialené a cesta k nemu je priďaleká, takže svoj desiatok by si ta nemohol zaniesť, 25 zameň ho za peniaze. Tie vezmi a choď s nimi na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh. 26 Tam za peniaze kúp, čokoľvek sa ti zažiada: dobytok, ovce, víno, iný opojný nápoj a všetko, čo budeš chcieť; jedz tam pred Hospodinom, svojím Bohom, a raduj sa ty aj tvoj dom. 27 Ani levitu, ktorý je v tvojich bránach, nenechaj opusteného, lebo nemá s tebou ani podiel, ani dedičné vlastníctvo. 28 Na konci každého tretieho roka zanes celoročný desiatok zo svojej úrody a zlož ho v bránach mesta. 29 Potom príde levita, ktorý nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou, alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach, nech sa najedia dosýta, aby ťa požehnával Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať.