3. kapitola

Nebukadnesarov sen o strome

31 Kráľ Nebukadnesar ľudu všetkých národností a jazykov bývajúcich po celej zemi: „Nech sa u vás rozhojní pokoj!
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.