3. kapitola

30 Potom kráľ povýšil v babylonskej provincii Šadracha, Mešacha a Abéd-Nega.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.