Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

Uzdravenie Naámana

1 Naamán, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však malomocný.5,1 Lk 4,27
2 Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Naamánovej žene. 3 Raz povedalo svojej panej: „Keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva.“ 4 Naamán šiel a podrobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. 5 Sýrsky kráľ povedal: „Vyber sa a choď! Izraelskému kráľovi pošlem list.“ Vybral sa teda a vzal so sebou desať talentov striebra, šesťtisíc šeklov zlata i desať sviatočných šiat. 6 Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia: „Spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Naamána, aby si ho zbavil malomocenstva.“ 7 Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a zvolal: „Som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval? Veď ten posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistíte, že hľadá proti mne zádrapku.“5,7 1Sam 2,6; 2Krľ 2,12; 19,1 8 Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský kráľ si roztrhol šaty, odkázal kráľovi: „Prečo si si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že je v Izraeli prorok.“ 9 Naamán prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. 10 Elizeus mu po poslovi odkázal: „Choď, umy sa sedemkrát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým.“ 11 Naamán však nahnevane odišiel. Povedal: „Myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina, svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. 12 Nie sú azda damaské rieky Abana a Parpar lepšie než všetky vody Izraela? Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť?“ Zvrtol sa a nazlostený odišiel. 13 Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho: „Otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Či to neurobíš tým skôr, keď ti povedal: ‚Umy sa a budeš čistý!‘?“ 14 Zostúpil teda, pohrúžil sa sedemkrát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladícku sviežosť. Bol čistý.5,14 Lv 14,7 15 Nato sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil: „Teraz som spoznal, že nikde inde niet Boha, iba v Izraeli. Teraz prijmi, prosím, od svojho služobníka dar.“ 16 Elizeus povedal: „Akože žije Hospodin, ktorému slúžim, neprijmem.“ Hoci naliehal, odmietol prijať. 17 Vtedy Naamán povedal: „Keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prsti, čo uvezie pár mulíc, lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi. 18 Hospodin však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán vstúpi do Rimmónovho chrámu, aby sa tam klaňal, a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v Rimmónovom chráme. Ak by som sa teda v Rimmónovom chráme poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí.“ 19 Povedal mu: „Choď v pokoji.“ Sotva zašiel od neho kus cesty, 20 pomyslel si Gechazi, sluha Božieho muža Elizea: „Veru môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Naamána, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim.“ 21 Gechazi sa rozbehol za Naamánom. Keď Naamán zbadal, že za ním ktosi beží, zoskočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa: „Stalo sa niečo?“5,21 Am 3,5 22 Odpovedal: „Ale nie. Môj pán ma posiela s odkazom: ‚Práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efrajimského pohoria. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat.‘“ 23 Naamán odpovedal: „Urob mi po vôli, zober dva talenty.“ Naliehal naňho, zviazal dva talenty striebra do dvoch vriec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. 24 Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Nato prepustil tých mužov a oni odišli. 25 Sám prišiel a postavil sa pred pána. Elizeus sa ho spýtal: „Odkiaľže, Gechazi?“ Odpovedal: „Tvoj služobník nebol nikde.“ 26 On nato: „Nebol azda môj duch pri tom, keď sa ktosi na voze obrátil, aby sa stretol s tebou? Je vhodný čas nadobúdať si peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov a slúžky? 27 Preto natrvalo prilipne Naamánovo malomocenstvo k tebe a k tvojmu potomstvu.“ I vyšiel od neho malomocný, biely ako sneh.5,27 Ex 4,6; Nm 12,10; 2Sam 3,29