Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Div s olejom

1 Jedna žena, čo patrila prorockému učeníkovi, sa sťažovala Elizeovi: „Tvoj služobník, môj muž, zomrel. Sám vieš, že tvoj služobník uctieval Hospodina. Prišiel však veriteľ a vzal mi obe deti za otrokov.“4,1 Ex 21,4-6; 1Krľ 18,4; Am 2,6; Mich 2,9
2 Elizeus sa jej spýtal: „Čo môžem pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš doma?“ Odvetila: „Tvoja služobnica nemá v celom dome nič, len nádobu oleja.“4,2 1Krľ 17,12 3 Povedal: „Choď, vypožičaj si od všetkých susedov prázdne nádoby, nie málo. 4 Potom vojdi dnu, zavri za sebou a za svojimi synmi dvere, nalievaj do všetkých tých nádob a plné odlož.“ 5 Odišla od neho a zavrela dvere za sebou i za svojimi synmi. Tí jej podávali nádoby a ona nalievala. 6 Keď boli nádoby plné, povedala synovi: „Podaj mi ďalšiu nádobu.“ Ten však odvetil: „Ďalších už niet.“ Vtedy olej prestal tiecť. 7 Keď to šla oznámiť Božiemu mužovi, ten jej povedal: „Choď predať olej a vyrovnaj si dlh. Zo zvyšku sa i so svojimi synmi uživíš.“

Vzkriesenie chlapca

8 Raz prechádzal Elizeus cez Šuném. Tam bývala zámožná žena, ktorá mu ponúkla pohostenie. Zakaždým, keď tade prechádzal, zašiel ta na pohostenie.
9 Svojmu mužovi navrhla: „Som presvedčená, že ten, čo okolo nás často chodieva, je svätý Boží muž. 10 Mali by sme na poschodí vymurovať izbietku, postaviť ta posteľ, stolík, stoličku a svietnik. Ak by k nám niekedy zavítal, uchýlil by sa ta.“ 11 Jedného dňa ta prišiel a uchýlil sa do izby na poschodí, kde sa zložil. 12 Svojmu sluhovi Gechazimu povedal: „Zavolaj tú Šunémčanku.“ Zavolal ju a ona prišla k nemu. 13 Naznačil mu: „Povedz jej: ‚Preukazuješ nám naozaj všestrannú pozornosť. Čím by som sa ti mohol odslúžiť? Mám sa za teba prihovoriť u kráľa alebo u veliteľa vojska?‘“ Ona však odvetila: „Bývam predsa medzi svojimi.“ 14 Spýtal sa: „Čo by sa tak dalo pre ňu urobiť?“ Gechazi povedal: „Veď nemá syna a jej muž je už starý.“4,14-16 Gn 18,9-11.14 15 Dal si ju zavolať. Keď ju zavolal, ostala stáť pri vchode. 16 Povedal: „O rok o takomto čase budeš si objímať synčeka.“ Ona však namietala: „Nie, pane môj, Boží muž, nedoberaj si svoju služobnicu.“ 17 Tá žena však počala a porodila syna o rok a o tom čase, ako jej predpovedal Elizeus. 18 Keď chlapec podrástol, odišiel jedného dňa za svojím otcom k žencom. 19 Otcovi sa posťažoval: „Moja hlava, moja hlava!“ Ten prikázal sluhovi, aby ho odniesol k matke. 20 Keď ho odniesol a odovzdal matke, syn jej sedel na kolenách až do poludnia, potom zomrel. 21 Ona vyšla hore, uložila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za sebou a odišla. 22 Potom si zavolala muža a povedala: „Nože mi pošli niektorého zo sluhov a nejakú oslicu. Musím sa čo najrýchlejšie dostať k Božiemu mužovi, potom sa vrátim.“ 23 Spýtal sa: „Prečo chceš ísť k nemu dnes? Veď nie je ani novmesiac, ani sobota.“ Odpovedala: „To nič!“ 24 Potom osedlala oslicu a svojmu sluhovi prikázala: „Poháňaj a bež! Nespomaľuj jazdu, kým ti nepoviem.“ 25 Tak prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž z diaľky uvidel, svojmu sluhovi Gechazimu povedal: „Pozri, to je tá Šunémčanka!“4,25 2Krľ 2,25 26 Bež ju privítať a spýtaj sa jej, ako sa má ona, jej muž a dieťa. Odpovedala: „Dobre.“ 27 Keď prišla na vrch k Božiemu mužovi, objala mu nohy. Tu pristúpil Gechazi, aby ju odtiahol. Boží muž však povedal: „Nechaj ju, lebo je roztrpčená. Hospodin mi to zatajil a neoznámil.“ 28 Sťažovala sa: „Žiadala som si vari syna od svojho pána? Či som nevravela: ‚Nezavádzaj ma?‘“ 4,28 2Krľ 4,16 29 Vtedy prikázal Gechazimu: „Priprav sa na cestu. Vezmi so sebou moju palicu a choď. Ak niekoho stretneš, nepozdravuj ho. Keď niekto pozdraví teba, neodpovedaj. Potom položíš chlapcovi na tvár moju palicu.“4,29 Lk 10,4 30 Chlapcova matka však povedala: „Akože žije Hospodin a ako žiješ ty, neopustím ťa.“ Tak sa vybral a šiel za ňou.4,30 2Krľ 2,2 31 Gechazi mal pred nimi náskok. Položil chlapcovi na tvár palicu, ten však nejavil nijaké známky života. Vrátil sa teda, aby sa s Elizeom stretol a oznámil mu, že sa chlapec neprebral. 32 Keď Elizeus vošiel do domu, chlapec už ležal mŕtvy na lôžku. 33 Vošiel dnu, zatvoril za oboma dvere a modlil sa k Hospodinovi.4,33 Sk 9,40 34 Potom vyšiel hore, pritisol sa k dieťaťu, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Zostal nad ním sklonený, kým sa telo dieťaťa nezahrialo.4,34 1Krľ 17,21 35 Pre zmenu chodil sem-tam po dome, vyšiel hore a sklonil sa nad ním. Tu chlapec sedemkrát kýchol a otvoril oči. 36 Elizeus zavolal Gechaziho a povedal mu, aby zavolal tú Šunémčanku. Zavolal ju. Keď prišla k nemu, povedal jej: „Vezmi si svojho syna.“4,36 Lk 7,15; Heb 11,35 37 Keď vstúpila, padla mu k nohám a poklonila sa mu až po zem. Potom si vzala syna a odišla.

Napravenie jedovatého jedla

38 Keď sa Elizeus vrátil do Gilgálu, vládol v krajine hlad. Keď raz prorockí učeníci sedeli pred ním, povedal svojmu sluhovi: „Postav veľký hrniec a uvar nejaké jedlo pre prorockých učeníkov.“
39 Jeden z nich odišiel na pole nazbierať plodiny. Našiel poľnú popínavú rastlinu a nazbieral z nej plné šaty divých plodov. Keď prišiel, nakrájal ich do hrnca na varenie, ale oni o tom nevedeli. 40 Keď to naliali mužom k jedlu a tí to jedlo ochutnali, skríkli: „V hrnci je smrť, Boží muž!“ Nedalo sa to jesť. 41 Prikázal doniesť múku. Vsypal ju do hrnca a povedal: „Nalievaj ľuďom.“ Tí jedli a v hrnci nebolo nič škodlivé.

Nasýtenie v Gilgále

42 Ktosi prišiel z Baal-Šališe a priniesol Božiemu mužovi z prvej úrody dvadsať bochníkov jačmenného chleba a zrno vo vreci. Povedal: „Rozdaj to ľuďom, nech sa najedia.“4,42-44 Mk 6,35-44; Jn 6,9-13
43 Jeho sluha však namietal: „Toto mám predložiť sto ľuďom?“ On však nástojil: „Len to daj ľuďom, nech jedia. Lebo takto vraví Hospodin: ‚Najedia sa a ešte aj zvýši.‘“ 44 Predložil im to teda. Najedli sa a podľa Hospodinovho slova aj zvýšilo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk