Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

20. kapitola

Choroba a uzdravenie Chizkiju

1 V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Navštívil ho prorok Izaiáš, Amócov syn, a povedal mu: „Takto vraví Hospodin: ‚Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive.‘“ 20,1-11 2Krn 32,24n; Iz 30,1-7.15; 31,1-9; 38,1-8
2 Chizkija sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Hospodinovi: 3 „Ach, Hospodin, spomeň si, prosím, na to, že som verne a oddane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dobré.“ Nato sa Chizkija pustil do prenikavého náreku. 4 Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho oslovil Hospodin: 5 „Vráť sa a povedz Chizkijovi, vodcovi môjho ľudu: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho praotca Dávida: ‚Vypočul som si tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Nuž, uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do Hospodinovho domu.20,5 Iz 38,5 6 K tvojmu veku pridám pätnásť rokov. Vyslobodím teba i toto mesto z hrsti asýrskeho kráľa. Pre seba a svojho služobníka Dávida toto mesto obránim.‘“ 20,6 2Krľ 19,34 7 Izaiáš nato prikázal: „Použite figovú náplasť.“ Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil. 8 Chizkija sa spýtal Izaiáša: „Čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a na tretí deň vystúpim do Hospodinovho domu?“ 9 Izaiáš odpovedal: „Toto ti bude znamením od Hospodina, že splní, čo sľúbil: Má tieň postúpiť o desať stupňov alebo sa má o desať stupňov stiahnuť?“ 10 Chizkija odvetil: „Ľahšie tieň postúpi o desať stupňov, než sa o desať stupňov vráti.“ 11 Prorok Izaiáš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových slnečných hodinách o desať stupňov.

Babylonskí poslovia u kráľa Chizkiju

12 V tom čase babylonský kráľ Berodach-Baladán, Baladánov syn, poslal Chizkijovi listy a dar, lebo sa dozvedel o jeho chorobe.20,12-21 2Krn 32,31; Iz 39,1-8
13 Chizkija poslov vypočul a ukázal im celú klenotnicu: striebro, zlato, balzamy, vzácny olej, svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľovstve. 14 Prorok Izaiáš zašiel za kráľom Chizkijom a spýtal sa ho: „Čo hovorili tí muži a odkiaľ prišli k tebe?“ Chizkija odpovedal: „Prišli zďaleka, až z Babylonu.“ 15 „Čo videli v tvojom paláci?“ spýtal sa. Chizkija odvetil: „Videli všetko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal.“ 16 Nato povedal Izaiáš Chizkijovi: „Počuj slovo Hospodina! 17 ‚Blíži sa čas, keď všetko, čo sa nachádza v tvojom paláci a čo tvoji predkovia dodnes nahromadili, bude odvlečené do Babylonu. Neostane tu nič,‘ vraví Hospodin.20,17 2Krľ 24,13n 18 ‚I niektorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, odvlečú a budú dvoranmi v paláci babylonského kráľa.‘“ 20,18 Dan 1,1-5 19 Chizkija na to odvetil Izaiášovi: „Dobré je slovo Hospodina, ktoré si povedal!“ Pritom si pomyslel: „Nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem.“20,19 2Krľ 22,20 20 Ostatné Chizkijove príbehy, všetky jeho hrdinstvá, to, ako vybudoval rybník a vodovod i ako zaviedol vodu do mesta, je zapísané v Kronike judských kráľov.20,20-21 2Krn 32,30; Sir 48,17 21 Keď sa Chizkija uložil k svojim predkom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.