11. kapitola

14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.