Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Božia archa u Filištíncov

1 Filištínci vzali Božiu archu a preniesli ju z Eben-Ezeru do Ašdódu.5,1 Joz 15,46n; 1Sam 4,1; 7,12; 2Krn 26,6; Iz 20,1; Sk 8,40
2 Potom Filištínci vzali Božiu archu, zaniesli ju do chrámu Dagóna a postavili ju k nemu.5,2 Sdc 16,23 3 Keď na druhý deň Ašdóďania včasráno vstali, Dagón ležal pred Hospodinovou archou zvalený tvárou na zem. Dagóna vzali a postavili ho na pôvodné miesto. 4 Keď nasledujúceho dňa včasráno vstali, Dagón znova ležal zvalený tvárou na zem pred Hospodinovou archou. Jeho hlava i obe odlomené ruky ležali na prahu a zostal z neho iba trup. 5 Preto až dodnes Dagónovi kňazi a všetci návštevníci jeho chrámu v Ašdóde nestúpajú na Dagónov prah.5,5 Sof 1,9 6 Hospodinova ruka ťažko doliehala na Ašdóďanov. Pustošil ich a Ašdód aj s okolím ranil vredmi.5,6 Dt 28,27; Ž 78,66 7 Keď muži Ašdódu videli, čo sa deje, povedali: „Archa izraelského Boha nesmie zostať u nás, lebo jeho ruka tvrdo postihla nás i nášho boha Dagóna.“ 8 Zvolali a zhromaždili k sebe všetky filištínske kniežatá a spýtali sa ich: „Čo urobíme s archou izraelského Boha?“ Odpovedali: „Treba ju dopraviť do Gatu.“ Tak ju preniesli.5,8 Joz 11,22; 1Sam 17,4; 21,10; 27,2 9 Len čo ju dopravili, dal Hospodin pocítiť mestu svoju moc. Vyvolal úžasný zmätok a bez výnimky potrestal vredmi všetkých mužov mesta. 10 Nato poslali Božiu archu do Ekrónu. Keď ta prišla, Ekrónčania skríkli: „Priniesli k nám archu izraelského Boha, aby usmrtili nás i náš ľud.“5,10 Ex 10,7; Joz 15,45 11 Zvolali na stretnutie všetky filištínske kniežatá a povedali: „Odošlite archu izraelského Boha na jej miesto, aby neusmrtila nás ani náš ľud.“ Smrteľná úzkosť totiž zachvátila celé mesto, kde dal Boh dôrazne pocítiť svoju moc. 12 Mužov, ktorí nepomreli, postihli vredy. Volanie mesta o pomoc vystupovalo k nebesiam.