4. kapitola

1 Samuelovo slovo sa týkalo celého Izraela. Izrael šiel do boja proti Filištíncom. Utáboril sa pri Eben-Ezeri, kým Filištínci táborili v Aféku.4,1 Joz 15,53; 1Sam 7,12; Am 9,7 2 Filištínci sa zoradili do šíkov proti Izraelu a po tvrdom boji im Izrael podľahol. Na bojisku pobili okolo štyritisíc mužov. 3 Po návrate ľudu do tábora sa starší Izraela pýtali: „Prečo nás dnes Hospodin pred Filištíncami porazil? Vezmime si zo Šila archu Hospodinovej zmluvy. Nech príde medzi nás a vyslobodí nás z moci našich nepriateľov.“4,3 Joz 3,6.11; 1Sam 14,18 4 Ľud vyslal do Šila mužov, ktorí odtiaľ priniesli archu zmluvy Hospodina zástupov, tróniaceho nad cherubmi. Archu Božej zmluvy sprevádzali dvaja Eliho synovia, Chofni a Pinchás.4,4 Ex 25,22; 2Sam 6,2; Ž 18,10 5 Keď archa Hospodinovej zmluvy vchádzala do tábora, prepukol celý Izrael do takého búrlivého kriku, až sa triasla zem.4,5 Joz 6,5.20; Sdc 10,2n 6 Keď to Filištínci počuli, pýtali sa: „Čo je to za búrlivý krik v tábore Hebrejov?“ Dozvedeli sa, že do tábora prišla Hospodinova archa. 7 Filištínci sa preľakli, lebo sa povrávalo: „Božstvo prišlo do ich tábora.“ Volali: „Beda nám! To sa predtým ešte nestalo. 8 Beda nám! Kto nás vyslobodí z rúk tohto mocného božstva? Veď je to božstvo, ktoré na púšti trestalo Egypt rôznymi ranami.4,8 Ex 15,14 9 Vzchopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli otročiť Hebrejom, ako oni otročia vám. Odvážne bojujte!“4,9 Sdc 13,1 10 Filištínci sa pustili do boja, Izrael utrpel porážku a každý utekal do svojho stanu. Bola to zdrvujúca porážka, v ktorej z Izraela padlo tridsaťtisíc pešiakov.4,10 Ž 78,59-64 11 Korisťou sa stala aj Božia archa a v boji zahynuli aj obaja Eliho synovia, Chofni a Pinchás.4,11 1Sam 2,34

Eliho smrť

12 Akýsi Benjamínovec zbehol z bojiska a ešte v ten deň dorazil do Šila. Mal roztrhnuté šaty a hlavu posypanú prachom.4,12 2Sam 1,2
13 Keď ten muž prišiel, Eli práve sedel na stolci a sledoval cestu, lebo sa znepokojoval pre Božiu archu. Keď ten muž prišiel do mesta a oznámil, čo sa stalo, celé mesto zakvílilo.4,13 1Sam 1,9 14 Keď Eli počul kvílenie, spýtal sa: „Čo je to za hluk?“ Muž pribehol a podal Elimu správu. 15 Eli mal už deväťdesiatosem rokov. Oči mal zakalené a nevidel.4,15 1Sam 3,2 16 Muž povedal Elimu: „Prichádzam priamo z bojiska, dnes som z neho ušiel.“ Eli sa ho spýtal: „Čo sa stalo, syn môj?“ 17 Posol odvetil: „Izrael sa dal pred Filištíncami na útek a ľud utrpel ťažkú porážku. Obaja tvoji synovia, Chofni a Pinchás zahynuli a Božia archa padla za korisť.“ 18 Len čo spomenul Božiu archu, Eli sa zvalil zo stolca chrbtom do brány, zlomil si väzy a skonal, lebo to bol starý a ťažký muž. Súdil Izrael štyridsať rokov.4,18 Sdc 10,2n 19 Jeho nevesta, Pinchásova žena, bola tehotná a blízko pôrodu. Keď počula správu o ukoristení Božej archy a o smrti svojho svokra i muža, zohla sa a porodila, lebo ju zastihli kŕče. 20 Keď už zomierala, utešovali ju ženy, čo stáli nad ňou: „Neboj sa, veď si porodila syna.“ Ona však neodpovedala, ani si to nevšímala.4,20 Gn 35,17 21 Chlapcovi dala meno Ikabód4,21 Hebr. Niet slávy.. Povedala: „Sláva opustila Izrael.“ Vzali totiž Božiu archu a zomrel jej svokor i muž.4,21 1Sam 14,3; Ž 78,61; Ez 11,23 22 Povedala: „Sláva odišla z Izraela, lebo ukoristili Božiu archu.“4,22 Jer 2,11