Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Dávidov odchod od Filištíncov

1 Filištínci zhromaždili všetky svoje vojská do Aféku, kým Izraeliti táborili pri prameni v Jezreeli.29,1 Joz 15,53.56; Sdc 7,1; 1Sam 4,1
2 Filištínske kniežatá postupovali na čele stočlenných a tisícčlenných jednotiek, ale Dávid a jeho družina spolu s Achíšom šli poslední.29,2 1Sam 28,1n 3 Filištínski velitelia sa pýtali: „Čo sú to za Hebreji?“ Achíš im odpovedal: „Je to predsa Dávid, služobník izraelského kráľa Šaula, ktorý je už dlhší čas, ba roky mojím stúpencom. Odkedy prebehol ku mne, až dodnes mu nemôžem nič vyčítať.“29,3 1Sam 27,2.7 4 Velitelia Filištíncov sa na neho rozhnevali a rozkázali mu: „Pošli toho muža preč, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu určil. Nech nejde s nami do boja, mohol by sa v boji obrátiť proti nám. Veď čím by si získal priazeň svojho pána, ak nie hlavami našich mužov?29,4 1Sam 14,21; 1Krn 12,20 5 Je to ten istý Dávid, ktorého ospevovali pri tanci: ‚Šaul pobil svoje tisíce, Dávid však svoje desaťtisíce.‘“29,5 1Sam 18,6n 6 Achíš si zavolal Dávida a povedal mu: „Akože žije Hospodin, si statočný a bol by som rád, keby si sa so mnou zúčastňoval na vojenských výpravách. Odvtedy, ako si prišiel ku mne, až dodnes som totiž nenašiel na tebe nič zlé. Lenže kniežatám sa nepozdávaš. 7 Vráť sa teda a choď v pokoji. Nerob nič proti filištínskym kniežatám.“ 8 Dávid povedal Achíšovi: „Čo som urobil a čo môžeš vyčítať svojmu služobníkovi od nástupu do tvojich služieb dodnes, že nesmiem ísť do boja proti nepriateľom svojho pána, kráľa?“ 9 Achíš Dávidovi odvetil: „Viem to. Páčiš sa mi, si ako Boží anjel. No filištínski velitelia trvali na tom, že nesmieš ísť s nami do boja.29,9 2Sam 14,17.20; 19,28 10 Vstaň teda zavčasu ráno, ty i služobníci tvojho pána, čo prišli s tebou, a za brieždenia odíďte.“ 11 Dávid so svojimi mužmi zavčasu ráno vstal a vydal sa na spiatočnú cestu do krajiny Filištíncov. Filištínci však vystupovali do Jezreelu.29,11 2Sam 4,4