Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

27. kapitola

Dávid u gátskeho kráľa Akíša

1 Dávid uvažoval: „Možno ma Šaul predsa len raz zabije. Najlepšie teda bude, keď sa hneď uchýlim do krajiny Filištíncov. Potom bude Šaul márne po mne pátrať po celom území Izraela, a tak uniknem jeho ruke.“27,1 1Sam 23,23
2 Dávid sa vydal na cestu a prešiel so šesťsto mužmi, ktorí boli s ním, ku gatskému kráľovi Achíšovi, synovi Maócha.27,2 1Sam 21,11; 25,13 3 V Gate pri Achíšovi sa usadil Dávid i jeho muži, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami, s Achinoam z Jezreelu a s Abigajil z Karmelu, ženou po Nabálovi.27,3 1Sam 25,42n; 30,5 4 Keď Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, prestal po ňom pátrať. 5 Dávid povedal Achíšovi: „Ak som si získal tvoju priazeň, nech ma umiestnia niekde na vidieku, kde by som sa usadil. Tvoj služobník nemusí bývať pri tebe v kráľovskom meste.“ 6 V ten deň mu dal Achíš Ciklag. Preto Ciklag dodnes patrí judským kráľom.27,6 Joz 15,31; 19,5 7 Dávidov pobyt na území Filištíncov trval vcelku rok a štyri mesiace.

Dávidove vpády do Negevu

8 Dávid so svojou družinou prepadával Gešúrcov, Girzejov a Amalékov, ktorí odpradávna obývali územie, cez ktoré sa ide do Šúru a Egypta.27,8 Ex 17,14-16; Joz 13,2
9 Dávid tú krajinu pustošil, neponechával nažive muža ani ženu, brával ovce i dobytok, osly, ťavy i šatstvo a potom sa vracal k Achíšovi. 10 Na Achíšovu otázku: „Koho ste dnes prepadli?“ Dávid odpovedal: „Južnú časť Judska, južnú časť Jerachmeela a južnú časť Kénitov.“27,10 1Krľ 2,9 11 Dávid nenechal nažive muža ani ženu. Nevodieval ich do Gatu, lebo si povedal: „Mohli by o nás podať správu o tom, čo povystrájal a ako sa správal Dávid po celý čas svojho pobytu na území Filištíncov.“ 12 Achíš však dôveroval Dávidovi, lebo si myslel: „Dávid si získal takú zlú povesť u svojho izraelského ľudu, že navždy zostane mojím služobníkom.“