26. kapitola

Ďalšie prenasledovanie Dávida

1 Zífania prišli k Šaulovi do Gibey so správou: „Dávid sa skrýva na kopci Chachila oproti Ješimónu.“26,1 1Sam 23,19; Ž 54,2
2 Šaul sa vybral na púšť Zíf. Sprevádzalo ho tritisíc vybraných izraelských mužov, ktorí tam mali vyhľadať Dávida. 3 Šaul sa utáboril na kopci Chachila pri ceste oproti Ješimónu. Dávid sa zdržiaval na púšti, keď zbadal, že Šaul prišiel za ním na púšť. 4 Dávid vyslal mužov na výzvedy a presvedčil sa, že Šaul je naozaj tam. 5 Nato sa Dávid odobral na miesto, kde táboril Šaul. Uvidel miesto, kde sa uložil Šaul a veliteľ jeho vojska Abnér, syn Néra. Šaul ležal uprostred tábora a ľud táboril vôkol neho.26,5 1Sam 14,50; 17,55 6 Dávid oslovil Chetitu Achimelecha a Cerujinho syna a Joábovho brata Abišaja: „Kto zíde so mnou k Šaulovi do tábora?“ Abišaj odpovedal: „Ja pôjdem s tebou.“26,6 Sdc 7,10n; 2Sam 2,18; 1Krn 2,16; 18,12 7 Keď Dávid s Abišajom vnikli v noci k ľudu, Šaul ležal a spal uprostred tábora, kopiju mal zabodnutú do zeme blízko hlavy. Abnér a ľud ležali vôkol neho.26,7 2Sam 16,9 8 Abišaj povedal Dávidovi: „Boh ti dnes vydal do moci tvojho nepriateľa. Dovoľ teda, aby som ho jednou ranou pribodol kopijou na zem, druhý úder nemusím dať.“ 9 Dávid však odvetil Abišajovi: „Neubližuj mu! Kto smie beztrestne napadnúť Hospodinovho pomazaného?“26,9 1Sam 24,7; 2Sam 1,16 10 Dávid dodal: „Akože žije Hospodin, len Hospodin ho môže zasiahnuť, a to tak, že zomrie prirodzenou smrťou alebo vytiahne do boja a v ňom zahynie.26,10 1Sam 31,6; Lk 18,7; Rim 12,19 11 Nech ma chráni Hospodin, aby som napadol jeho pomazaného. Vezmi mu teraz kopiju, čo má pri hlave, i poľnú fľašu a odíďme!“ 12 Dávid vzal kopiju a poľnú fľašu, čo mal Šaul pri hlave, a odišli. Nikto nič nevidel, nikto o tom nevedel a nikto sa nezobudil. Všetci spali, lebo Hospodin zoslal na nich tvrdý spánok.26,12 Gn 2,21; 15,12; 1Sam 24,5

Dávidova veľkodušnosť

13 Potom prešiel Dávid na druhú stranu, zastal si na končiari vrchu v dostatočnej vzdialenosti od nich
14 a zavolal na ľud a na Abnéra, Nérovho syna: „Abnér, odpovieš mi?“ Abnér odvetil: „Kto si, že voláš na kráľa?“ 15 Dávid povedal Abnérovi: „Si predsa muž, ktorému sa v Izraeli nikto nevyrovná! Prečo si nebdel nad svojím pánom, kráľom, keď ho ktosi z ľudu prišiel zabiť? 16 Čo si urobil, to nie je dobré. Akože žije Hospodin, zaslúžite si smrť, lebo ste nebdeli nad svojím pánom, Hospodinovým pomazaným. Len sa pozri, kde je kráľova kopija a poľná fľaša, čo mal pri hlave!“ 17 Šaul spoznal Dávida po hlase a spýtal sa: „Je to tvoj hlas, syn môj Dávid?“ Odpovedal: „Áno, môj hlas, môj pán a kráľ!“ 18 Pokračoval: „Prečo môj pán prenasleduje svojho služobníka? Čoho som sa dopustil a čo zlé som spáchal?26,18 1Sam 20,1 19 Nech si teraz môj pán a kráľ vypočuje slová svojho služobníka. Ak ťa proti mne popudil Hospodin, nech prijme láskavo vôňu obety. Ak to však boli ľudia, nech sú prekliati pred Hospodinom, lebo ma dnes vylúčili z účasti na Hospodinovom dedičstve, čím naznačili: ‚Choď si slúžiť iným bohom!‘26,19 Gn 8,21; Dt 4,28; 32,9; 2Sam 14,16 20 Nech moja krv teda neskropí zem ďaleko od Hospodina. Kráľ Izraela sa vybral hľadať jednu blchu tak, ako sa poľuje v horách na jarabicu.“26,20 1Sam 24,15 21 Šaul povedal: „Zhrešil som. Vráť sa, syn môj Dávid! Už ti neublížim, lebo si si dnes vážil môj život. Veru nerozvážne som konal a veľmi som sa mýlil.“26,21 1Sam 15,24 22 Dávid povedal: „Tu je kráľova kopija! Nech si niekto z mládencov príde po ňu. 23 Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť. On ťa dnes vydal do mojej moci, no nechcel som napadnúť Hospodinovho pomazaného.26,23 Ž 7,9; 28,4 24 Vedz, že ako som si dnes vážil tvoj život, tak si aj môj život váži Hospodin, ktorý ma vyslobodí z každej tiesne.“ 25 Šaul povedal Dávidovi: „Buď požehnaný, syn môj Dávid! Svoj cieľ istotne dosiahneš.“ Dávid šiel potom svojou cestou a Šaul sa vrátil domov.