24. kapitola

Dávidova veľkorysosť

1 Dávid odtiaľ odišiel a zdržiaval sa na ťažko prístupných miestach pri Én-Gedi.24,1 Joz 15,62
2 Keď sa Šaul vrátil z prenasledovania Filištíncov, oznámili mu: „Dávid je na púšti Én-Gedi.“ 3 Šaul si vybral tritisíc mužov z celého Izraela a šiel pátrať po Dávidovi a jeho družine východne od Skál kozorožcov. 4 Tak prišiel ku košiarom oviec pri ceste, kde bola jaskyňa. Šaul ta vošiel na potrebu. Dávid a jeho družina sedeli v úzadí jaskyne.24,4 Sdc 3,24 5 Muži hovorili Dávidovi: „Toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin: ‚Vydám ti do moci nepriateľa.‘ Nalož s ním, ako sa ti páči!“ Dávid vstal a nebadane odrezal cíp Šaulovho plášťa.24,5 1Sam 26,8 6 Mal však výčitky svedomia, že odrezal cíp Šaulovho plášťa.24,6 2Sam 24,10 7 Svojej družine povedal: „Nech ma Hospodin chráni, aby som svojmu pánovi, Hospodinovmu pomazanému, niečo také vykonal a napadol ho. Je predsa Hospodinov pomazaný.“24,7 1Sam 26,9.23; 31,4; 2Sam 1,14 8 Týmito slovami zahriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im postaviť sa proti Šaulovi. Nato Šaul opustil jaskyňu a odišiel svojou cestou. 9 Neskôr opustil jaskyňu i Dávid a zavolal za Šaulom: „Môj pán a kráľ!“ Šaul sa obzrel a Dávid padol tvárou po zem a poklonil sa. 10 Dávid vyčítal Šaulovi: „Prečo dbáš na reči ľudí, ktorí tvrdia, že Dávid ťa chce zabiť. 11 Práve v tento deň si sa presvedčil na vlastné oči, že ťa dnes v jaskyni vydal Hospodin do mojej moci. Muži naliehali, aby som ťa zabil, no ja som ťa ušetril. Povedal som si: ‚Nepovstanem proti svojmu pánovi, lebo je to Hospodinov pomazaný.‘ 12 Otče môj, len sa dobre pozri na cíp svojho plášťa, čo mám v ruke. Z toho, že som ho odrezal a teba nezabil, sa môžeš presvedčiť, že ti nechcem škodiť ani ublížiť. Neprehrešil som sa proti tebe, ty však sliediš po mne, aby si ma pripravil o život. 13 Nech medzi mnou a tebou rozhodne Hospodin a nech nad tebou vykoná pomstu za mňa. Moja ruka sa ťa však nedotkne.24,13 Rim 12,19; 1Pt 2,23 14 Ako hovorí staré príslovie: Zločinu sa dopúšťajú zločinci. No moja ruka sa ťa nedotkne. 15 Za kým sa to vypravil kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Zdochnutého psa, jednu blchu!24,15 1Sam 26,20 16 Nech teda rozhodne Hospodin a nech rozsúdi medzi mnou a tebou, nech preskúma a vedie môj spor, nech ma vyslobodí z tvojej moci.“24,16 Gn 16,5; 31,53; Ž 17,2; 43,1; 119,115 17 Keď Dávid prestal dohovárať Šaulovi, ten sa spýtal: „Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid?“ Šaul sa pustil do hlasného náreku. 18 Dávidovi povedal: „Ty si spravodlivejší než ja, lebo ty si mi preukázal dobro, ale ja som sa ti odplácal zlom. 19 Dnes si dokázal svoju dobrotu. Hospodin ma vydal do tvojej moci, ale ty si ma nezabil. 20 Keď niekto stretne svojho nepriateľa, nechá ho len tak odísť? Nech ti Hospodin odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal. 21 Teraz už viem naisto, že sa staneš kráľom a pod tvojím vedením bude kráľovská moc Izraela pevná.24,21 1Sam 13,14; 15,28; 23,17; 25,30; 28,17 22 Preto mi teraz odprisahaj pred Hospodinom, že nevyhubíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z môjho rodu.“24,22 1Sam 20,15 23 Dávid to Šaulovi odprisahal. Nato odišiel Šaul domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpili do skalného úkrytu.