11. kapitola

Víťazstvo nad Ammónčanmi

1 Ammónčan Nacháš pritiahol a utáboril sa oproti Jabéš-Gileádu. Všetci muži z Jabéša navrhli Nachášovi: „Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť.“11,1 Gn 19,38; Sdc 11,4; 21,8; 1Sam 12,12
2 Ammónčan Nacháš však odpovedal: „Uzavriem s vami zmluvu pod podmienkou, že každému z vás vylúpim pravé oko. Tým potupím celý Izrael.“11,2 Nm 16,14; 2Sam 10,1-5; Jer 39,7 3 Starší Jabéša mu povedali: „Pozhovej nám sedem dní, aby sme rozoslali poslov po celom území Izraela, a ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol, vzdáme sa.“ 4 Keď prišli poslovia do Šaulovej Gibey, vyrozprávali ľudu, čo sa stalo. Ľud sa pustil do žalostného náreku.11,4 Sdc 2,4 5 Vtom práve prichádzal z poľa Šaul so svojimi volmi. Spýtal sa: „Čo sa stalo ľudu? Prečo narieka?“ Vyrozprávali mu o položení mužov Jabéša. 6 Keď o tom Šaul počul, prenikol ho Boží duch a veľmi sa rozčúlil.11,6 Sdc 3,10; 1Sam 10,10; 19,23 7 Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a po posloch rozoslal po celom území Izraela s výstrahou: „Takto sa stane s dobytkom toho, kto nevytiahne do boja za Šaulom a Samuelom.“ Vtedy padol na ľud strach pred Hospodinom a vytiahol do boja ako jeden muž.11,7 Sdc 19,29 8 Keď vykonal v Bezeku prehliadku, bolo tam tristotisíc Izraelitov a tridsaťtisíc Júdovcov.11,8 Sdc 1,4 9 Poslovia, ktorí prišli, dostali správu: „Odkážte mužom z Jabéš-Gileádu, že zajtra za slnečnej páľavy príde záchrana.“ Poslovia to šli oznámiť mužom z Jabéša a tí sa zaradovali. 10 Muži z Jabéša mu odkázali: „Zajtra sa vám vzdáme. Potom môžete s nami urobiť, čo len chcete.“ 11 Šaul na druhý deň rozdelil ľud do troch skupín, ktoré v čase rannej stráže vtrhli doprostred tábora a bili Ammónčanov až do poludňajšej páľavy. Zvyšok vojska sa rozpŕchol, takže ani dvaja nezostali pospolu.11,11 Ex 14,24; Sdc 7,16.19; Nár 2,19 12 Vtedy povedal ľud Samuelovi: „Kto sa to spýtal, či nám kráľom má byť Šaul? Vydajte tých mužov, nech ich zabijeme.“11,12 1Sam 10,27 13 Šaul však odvetil: „V takýto deň neslobodno nikoho zabiť, lebo dnes Hospodin zachránil Izrael.“11,13 Ex 14,13; 1Sam 14,45; 2Sam 19,23 14 Nato Samuel vyzval ľud: „Vyberme sa do Gilgálu a obnovme tam kráľovstvo.“11,14-15 Joz 4,19-20; 1Sam 10,8; 13,7n 15 Všetok ľud odišiel do Gilgálu a Šaula tam vyhlásili za kráľa. V Gilgále priniesli pred Hospodina obety spoločenstva. Šaul a všetci muži Izraela sa tam veľmi radovali.