5. kapitola

7 Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.