Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Dávidov dom

1 Týrsky kráľ Chirám vypravil k Dávidovi poslov a poslal i cédrové drevo, murárov, tesárov, aby mu postavili palác.
2 Potom spoznal Dávid, že ho za kráľa nad Izraelom potvrdil sám Hospodin a jeho kráľovstvo pre jeho ľud Izrael vysoko povzniesol. 3 V Jeruzaleme si Dávid pribral ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry. 4 Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šobáb, Nátan, Šalamún, 5 Jibchár, Elišua, Elpelet, 6 Nogah, Nefeg, Jafia, 7 Elišama, Beeljada, Elifelet.

Víťazstvá nad Filištíncami

8 Keď sa Filištínci dopočuli, že bol Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, pobrali sa ho všetci hľadať. Dávid sa to dozvedel a vyrazil proti nim.
9 Filištínci prišli a plienili v údolí Refajov. 10 Dávid si pýtal radu u Boha: „Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš mi ich do moci?“ Hospodin mu odpovedal: „Len choď, vydám ich do tvojej moci.“ 11 Tak postupovali do Baal-Peracímu, kde ich Dávid porazil. Povedal: „Prostredníctvom mňa prelomil Boh šíky mojich nepriateľov, ako keď voda prelomí hrádzu.“ Preto nazvali to miesto Baal-Peracím. 12 Zanechali tam i svoje modly, ktoré dal Dávid spáliť. 13 Filištínci znovu plienili v údolí. 14 Keď sa Dávid spytoval Boha, dostal od neho odpoveď: „Nechoď za nimi, ale ich obíď a napadni od balzamovníkov. 15 Len čo začuješ vo vrcholcoch balzamovníkov šuchot krokov, ihneď vyraz do boja, lebo to Boh vyšiel pred tebou poraziť vojsko Filištíncov.“ 16 Dávid poslúchol Boží príkaz a porážal vojsko Filištíncov od Gibeónu až po Gezer. 17 Povesť o Dávidovi sa rozniesla do všetkých krajín a Hospodin spôsobil, že sa ho báli všetky národy.