15. kapitola

5 a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.