Dve percentá (2 %)

14. kapitola

Nový spev vykúpených

1 Potom som videl: Hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca.14,1 Ez 9,4; Zj 5,6; 7,3.4