Dve percentá (2 %)

13. kapitola

17 aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť13,18 Var. 616 (resp. 665; 646). Gematrické výklady vychádzajú z hebr. spojenia: cisár Nero(n), kde 666 (616) je súčet hebr. písmen s číselnými hodnotami alebo za číslom 616 je gr. pomenovanie cisár boh. Iní myslia, že 666 je radikálna nedokonalosť (6 je číslo človeka, 7 je symbol dokonalosti). Číslo šelmy je nedokonalé, rozhodne ľudské, nie božské..13,18 Zj 17,9