Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

103. kapitola

11 Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.103,11 Ž 36,6; Iz 55,9 12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.