Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

32 Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?8,32 Iz 53,10; Jn 3,16; Rim 5,8