Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Božia láska

31 Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?8,31 Nm 14,9; Ž 56,12; 118,6
32 Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?8,32 Iz 53,10; Jn 3,16; Rim 5,8