Dve percentá (2 %)

8. kapitola

29 Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.8,29 Ef 1,11; Flp 3,21; Kol 1,18; Heb 1,6; 1Pt 1,2