Dve percentá (2 %)

8. kapitola

28 Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.8,28 Heb 12,11; 1Pt 5,10 29 Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.8,29 Ef 1,11; Flp 3,21; Kol 1,18; Heb 1,6; 1Pt 1,2 30 A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.8,30 2Tes 2,13.14