8. kapitola

28 Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.8,28 Heb 12,11; 1Pt 5,10