7. kapitola

21 Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane!‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.7,21-23 Lk 13,25-277,21 Lk 6,46; Rim 2,13; Jk 1,22; 1Jn 2,17