5. kapitola

39 Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému5,39 Gr. tó ponéró = 1. (neprotivte sa) zlému človeku, 2. (neprotivte sa) zlým spôsobom, t. j. neodplácajte sa zlým za zlé.! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.5,39-42 Lk 6,29-305,39 Prís 24,29; Rim 12,17; 1Pt 3,9