Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!5,16 Ef 5,8-9; Flm 2.15; 1Pt 2,12