18. kapitola

20 Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“