Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

13 Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.15,13 1Jn 3,16