Dve percentá (2 %)

1. kapitola

27 Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta.1,27 Iz 1,17; Mt 25,35-36; 1Jn 2,15-17