Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Počúvanie a uskutočňovanie slova

19 Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.1,19 Prís 17,27; Koh 5,1; 7,9; Mt 5,22; Ef 4,26