Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

17. kapitola

7 Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin.17,7 Ž 146,5