Dve percentá (2 %)

1. kapitola

6 A keď uvádza Prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli!1,6 Ž 97,7