Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

15 Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!“3,15 Jn 8,44; Rim 16,20; Heb 2,14; 1Jn 3,8; Zj 12,17; 20,1-3