7. kapitola

14 Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie, a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.7,14 Ž 145,13; Iz 9,6; Dan 3,4; Lk 1,33; Zj 11,15