Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, 17 aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.3,17 Rim 15,4; 2Pt 1,19-21