Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti,