7. kapitola

29 Toto teda hovorím, bratia, čas je krátky! Napokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, akoby nemali.7,29 Rim 13,11-12