7. kapitola

25 O pannách nemám síce príkaz od Pána, ale radím ako taký, ktorému Pán preukázal milosrdenstvo, aby bol dôveryhodný.7,25 1Kor 7,10; 1Tim 1,13