Dve percentá (2 %)

11. kapitola

Ustanovenie Pánovej večere

23 Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb11,23 Lk 22,19-20; 1Kor 15,3
24 a keď vzdal vďaku, lámal ho a povedal11,24 Var. + Vezmite, jedzte!: „Toto je moje telo11,24 Var. + Pánovo., ktoré je pre vás11,24 Var. ktoré sa za vás vydáva.. Toto robte na moju pamiatku!“11,24 Ex 12,14; Dt 16,3; Múd 16,6 25 Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku!“11,25 Ex 24,8; Jer 31,31; Zach 9,11; 2Kor 3,6; Heb 3,6