Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Pečate

1 Videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí zvolať hromovým hlasom: „Poď!“
2 A videl som: Hľa, biely kôň; a na ňom jazdec s lukom; bol mu daný veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil. 3 Keď otvoril druhú pečať, počul som inú bytosť volať: „Poď!“ 4 A vyšiel iný, ohnivočervený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč. 5 Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. 6 A počul som spomedzi štyroch bytostí akoby hlas, ktorý volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; olej a víno však nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ktorá volala: „Poď!“ 8 A videl som: Hľa, plavý kôň; ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním išlo podsvetie. Dostali moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou i divými zvermi zeme. 9 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. 10 Tí zvolali mohutným hlasom: „Kedy už, svätý a pravdivý Pane, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi?“ 11 A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. 12 Keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv, 13 nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zmietaný veľkým vetrom zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. 14 Nebo sa stiahlo ako zvitok a všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest. 15 Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov. 16 A volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka, 17 lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť?“