4. kapitola

Nebeská bohoslužba

1 Potom som videl: Hľa, otvorené dvere na nebi a prvý hlas, ktorý som počul ako hlas poľnice, mi hovoril: „Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má po tomto diať.“4,1 Ex 19,16; Dan 2,28; Sk 10,11; Zj 1,10.19
2 Hneď som bol vo vytržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne niekto sedel.4,2 1Krľ 22,19; Ž 47,9; Iz 6,1; Ez 1,26; Sir 1,8 3 Podobal sa kameňu jaspisu a karneolu4,3 Gr. sardion.. Nad trónom sa klenula dúha na pohľad podobná smaragdu.4,3 Ez 1,26-28 4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starších, odetých do bieleho rúcha a so zlatými vencami na hlavách.4,4 Iz 24,23 5 Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem ohnivých lámp, čo je sedem Božích duchov,4,5 Ex 19,16; Zj 8,5; 11,19; 16,18 6 a pred trónom bolo akoby sklenené more podobné krištáľu. Uprostred trónu i vôkol trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu.4,6 Jer 11,19; Ez 1,22; Zach 4,104,6-7 Ez 1,5.10; 10,14 7 Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. 8 Každá z týchto štyroch bytostí mala po šesť krídel; dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania, dňom i nocou volali: „Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.“4,8 Iz 6,2.3; Ez 1,18; 10,12; Zj 1,4.8; 16,5 9 A vždy, keď tie bytosti vzdajú slávu, česť a vďaku tomu, čo sedí na tróne a žije na veky vekov, 10 tých dvadsaťštyri starších padá pred tým, čo sedí na tróne a klaňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje vence hádžu pred trón a hovoria:4,10 Zj 5,8.14; 7,11; 11,16; 19,4 11 „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.“4,11 Múd 1,14; Sir 18,1; Zj 5,12