13. kapitola

1 „V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očistu z hriechu a nečistoty.13,1 Iz 12,3; Ez 36,25; Jn 19,34

Zánik modloslužby a falošných prorokov

2 V ten deň,“ znie výrok Hospodina zástupov, „vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú na ne viac spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny.13,2 Jer 29,8-9; Mich 5,12
3 Ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, ktorí ho zrodili, mu povedia: ‚Neostaneš nažive, lebo si v mene Hospodina hovoril lož.‘ Prebodne ho otec i matka, ktorí ho zrodili, pretože prorokoval.13,3 Dt 13,6 4 V ten deň sa zahanbia proroci, každý za svoje videnie, keď budú prorokovať, a neoblečú si srstený plášť na oklamanie druhých.13,4 2Krľ 1,8; Mt 3,4 5 Každý povie: ‚Ja nie som prorok, som len človek, čo obrába pôdu, veď pôdu vlastním už od mlada.‘ 6 Ak sa ho niekto spýta: ‚Čo sú to za rany na tvojej hrudi?‘, odpovie: ‚Tie som utŕžil v dome mojich priateľov.‘13,6 1Krľ 18,28

Očista Božieho ľudu

7 Meč, povstaň proti môjmu pastierovi a proti mužovi, čo mi je blízky,“ znie výrok Hospodina zástupov. „Udri pastiera a stádo sa rozpŕchne! K maličkým však obrátim svoju ruku.13,7 Mt 26,31
8 Z celej krajiny,“ znie výrok Hospodina, „dve tretiny zomrú, zahynú, ale tretina z nej zostane. 9 Tú tretinu prevediem cez oheň a pretavím ich, ako sa taví striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno, ja ich vypočujem. Poviem: ‚To je môj ľud‘ a on povie: ‚Hospodin je môj Boh.‘“13,9 Jer 31,33; Ez 11,20; 36,28; Oz 2,25