27. kapitola

Hospodin je moje svetlo a moja spása

1 Dávidov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť?27,1 Ž 56,5; Mich 7,8; Jn 1,4
2 Keď sa ku mne priblížili zlosynovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. 3 Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať.27,3 Ž 3,7 4 Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám.27,4 Ž 23,6; 26,8; 42,5; 63,3; 84,5.11 5 Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stanu, postaví ma vysoko na skalu.27,5 Ž 31,21 6 Už teraz pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi.27,6 Ž 18,49 7 Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma!27,7 Ž 4,2; 5,2 8 Moje srdce ti pripomína tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Hľadám tvoju tvár, Hospodin.27,8 Iz 45,19 9 Neskrývaj svoju tvár predo mnou! Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka! Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy!27,9 Ž 13,2 10 Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal.27,10 Iz 63,16; 64,7 11 Hospodin, ukáž mi svoju cestu! Navzdory mojim protivníkom veď ma po priamom chodníku.27,11 Ž 5,9; 25,4; 86,11; 139,24 12 Nevydaj ma napospas utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia; srší z nich krutosť.27,12 Ž 5,7; Mt 26,59-60 13 Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých.27,13 Ž 116,9 14 Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina!