143. kapitola

Hospodin, počuj moju modlitbu

1 Dávidov žalm. Hospodin, počuj moju modlitbu, počúvaj moje úpenlivé prosby, odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť.143,1 Ž 31,2
2 Nesúď sa so svojím služobníkom; veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý.143,2 Jób 4,17; 9,2; Ž 130,3; Koh 7,20; Rim 3,20; Ga 2,16 3 Nepriateľ ma prenasleduje, môj život zráža k zemi, do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli.143,3 Nár 3,6 4 Duch môj chradne, srdce mi tuhne.143,4 Ž 77,3-4 5 Myslím na zašlé dni, rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk.143,5 Ž 77,6.12 6 K tebe vystieram svoje ruky; moja duša túži po tebe ako zem po vode.143,6 Ž 63,2; 88,10— Sela — 7 Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje; neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu.143,7 Ž 28,1; 88,4n 8 Hneď zrána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu.143,8 Ž 5,9; 25,1; 46,6 9 Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin, u teba hľadám útočisko. 10 Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi.143,10 Neh 9,20; Ž 25,4n; 139,24 11 Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive, pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti.143,11 Ž 119,25.37.40 12 Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov, odstrániš všetkých, čo ma sužujú, veď som tvoj služobník.143,12 Ž 54,5n; 116,16