Predchádzajúca kapitola

140. kapitola

Zbav ma, Hospodin, zlého človeka

1 Zbormajstrovi. Žalm. Dávidov.
2 Zbav ma, Hospodin, zlého človeka, chráň ma pred násilníkom, 3 pred tými, čo v srdci myslia len na zlé, každý deň vyvolávajú rozbroje. 4 Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice.— Sela — 5 Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka, zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy. 6 Pyšní mi nastavili slučku, sieť z povrazov mi rozprestreli pri ceste, nachystali mi osídla.— Sela — 7 Hovorím Hospodinovi: „Ty si môj Boh! Počuj hlas môjho vzdychania, Hospodin!“ 8 Hospodin, Pán, moja mocná spása, hlavu mi kryješ v deň boja. 9 Hospodin, nesplň želania bezbožníka, nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa nevypína.— Sela — 10 Kiež na hlavu tých, čo ma obkľučujú, padne nešťastie, ktoré privolávajú na iných. 11 Nech padne na nich žeravé uhlie, nech ich Boh vrhne do hlbín, aby nevstali. 12 Ohovárač nech neobstojí v krajine, násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. 13 Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho, chudobným vymôže právo. 14 Len spravodliví budú chváliť tvoje meno, úprimní budú bývať pred tvojou tvárou.