140. kapitola

Zbav ma, Hospodin, zlého človeka

1 Zbormajstrovi. Žalm. Dávidov.
2 Zbav ma, Hospodin, zlého človeka, chráň ma pred násilníkom,140,2 Ž 56,6n 3 pred tými, čo v srdci myslia len na zlé, každý deň vyvolávajú rozbroje. 4 Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice.140,4 Ž 58,5; Rim 3,13— Sela — 5 Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka, zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy.140,5 Ž 71,4 6 Pyšní mi nastavili slučku, sieť z povrazov mi rozprestreli pri ceste, nachystali mi osídla.140,6 Ž 35,7; 57,7; 141,9— Sela — 7 Hovorím Hospodinovi: „Ty si môj Boh! Počuj hlas môjho vzdychania, Hospodin!“ 8 Hospodin, Pán, moja mocná spása, hlavu mi kryješ v deň boja. 9 Hospodin, nesplň želania bezbožníka, nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa nevypína.140,9 Dt 32,27— Sela — 10 Kiež na hlavu tých, čo ma obkľučujú, padne nešťastie, ktoré privolávajú na iných.140,10 Ž 7,16n; Prís 12,13 11 Nech padne na nich žeravé uhlie, nech ich Boh vrhne do hlbín, aby nevstali.140,11 Ž 11,6 12 Ohovárač nech neobstojí v krajine, násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. 13 Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho, chudobným vymôže právo.140,13 1Krľ 8,45; Ž 9,4n 14 Len spravodliví budú chváliť tvoje meno, úprimní budú bývať pred tvojou tvárou.