Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

110. kapitola

Výrok Hospodina môjmu Pánovi

1 Dávidov žalm. Výrok Hospodina môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“110,1 Mt 22,44; Sk 2,34; 1Kor 15,25; Heb 1,13; 1Pt 3,22
2 Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov! 3 Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď sa ujmeš moci; v nádhere svätyne ako rosa z lona úsvitu sa objaví tvoja mlaď110,3 Alt. som ťa splodil (LXX, Vg)..110,3 Sdc 5,2; Ž 29,2; 96,9 4 Hospodin prisahal a neoľutuje: „Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka.“110,4 Nm 23,19; Heb 5,6; 6,20; 7,17.21 5 Pán je po tvojej pravici; v deň svojho hnevu rozdrví kráľov.110,5 Ž 16,8; 2,5.12; Rim 2,5; Zj 11,18 6 Bude súdiť uprostred národov, bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín.110,6 Ž 68,22; Hab 3,13 7 Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vztýči hlavu.110,7 Sdc 7,5-6