Predchádzajúca kapitola

110. kapitola

Výrok Hospodina môjmu Pánovi

1 Dávidov žalm. Výrok Hospodina môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“
2 Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov! 3 Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď sa ujmeš moci; v nádhere svätyne ako rosa z lona úsvitu sa objaví tvoja mlaď. 4 Hospodin prisahal a neoľutuje: „Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka.“ 5 Pán je po tvojej pravici; v deň svojho hnevu rozdrví kráľov. 6 Bude súdiť uprostred národov, bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín. 7 Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vztýči hlavu.