Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

1 Som ruža šarónska, ľalia údolí. 2 Ako ľalia medzi bodliakmi je moja priateľka medzi devami. 3 Ako jabloň v lesnom poraste je môj milý medzi mládencami. Po jeho tôni som veľmi túžila, sadla som si a jeho ovocie je sladké pre moje podnebie. 4 Zaviedol ma do vínnej pivnice, jeho vlajkou nado mnou bola láska. 5 Posilnite ma hrozienkovými koláčmi, osviežte ma jablkami, lebo som chorá od lásky. 6 Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma objíma. 7 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách alebo laniach, neprebúdzajte a neroznecujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť! 8 Čuť môjho milého, hľa, to on prichádza. Po vrchoch skáče, po kopcoch poskakuje. 9 Môj milý je podobný gazele alebo jelenčaťu. Hľa, on stojí za naším múrom, nazerá cez okno, díva sa cez mreže. 10 Ozval sa môj milý a povedal mi: „Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď! 11 Pozri, veď zima prešla, dážď ustal, odtiahol preč. 12 Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil, aj hlas hrdličky počuť v našom kraji. 13 Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď! 14 Holubica moja v trhlinách skál, skrytá v skalných previsoch, ukáž mi svoju tvár, dožič mi čuť tvoj hlas, veď tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár ľúbezná.“ 15 Pochytajte nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice. Veď naše vinice už kvitnú. 16 Milý môj patrí mne a ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľaliami. 17 Prv ako zavanie deň a stratia sa tiene, obráť sa, milý môj, buď podobný gazele alebo jelenčaťu na béterských vrchoch!