Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

1 Som ruža šarónska, ľalia údolí.2,1 Vľp 2,16; 5,13; 6,2; Iz 35,1 2 Ako ľalia medzi bodliakmi je moja priateľka medzi devami.2,2 2Krľ 14,9; Jób 31,40 3 Ako jabloň v lesnom poraste je môj milý medzi mládencami. Po jeho tôni som veľmi túžila, sadla som si a jeho ovocie je sladké pre moje podnebie.2,3 Gn 19,8; Koh 7,12; Vľp 2,5; 4,13.16; 7,9; 8,5; 8,11-12; Iz 49,2; Joel 1,12 4 Zaviedol ma do vínnej pivnice, jeho vlajkou nado mnou bola láska.2,4 Est 7,8 5 Posilnite ma hrozienkovými koláčmi, osviežte ma jablkami, lebo som chorá od lásky.2,5 2Sam 6,19; 13,5; Oz 3,1 6 Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma objíma.2,6 Vľp 8,3 7 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách alebo laniach, neprebúdzajte a neroznecujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť!2,7 Vľp 3,5; 8,4 8 Čuť môjho milého, hľa, to on prichádza. Po vrchoch skáče, po kopcoch poskakuje. 9 Môj milý je podobný gazele alebo jelenčaťu. Hľa, on stojí za naším múrom, nazerá cez okno, díva sa cez mreže.2,9 Vľp 2,17; 8,14 10 Ozval sa môj milý a povedal mi: „Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď!2,10 Vľp 2,13 11 Pozri, veď zima prešla, dážď ustal, odtiahol preč. 12 Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil, aj hlas hrdličky počuť v našom kraji.2,12 Iz 18,5 13 Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď!2,13 1Krľ 5,5; Hab 3,17; Mt 24,32 14 Holubica moja v trhlinách skál, skrytá v skalných previsoch, ukáž mi svoju tvár, dožič mi čuť tvoj hlas, veď tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár ľúbezná.“2,14 Jer 48,28; Abd 3 15 Pochytajte nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice. Veď naše vinice už kvitnú.2,15 Sdc 15,4-5; Ez 13,4 16 Milý môj patrí mne a ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľaliami.2,16 Vľp 6,3 17 Prv ako zavanie deň a stratia sa tiene, obráť sa, milý môj, buď podobný gazele alebo jelenčaťu na béterských vrchoch!2,17 Vľp 2,9; 4,6; 8,14