Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Očakávanie Tobiášovho návratu

1 Medzitým Tobi denne počítal dni, ktoré Tobiáš potreboval na cestu ta a späť. Keď sa tie dni naplnili a syn neprichádzal,10,1 Tob 9,3
2 povedal: „Azda ho tam zdržali? Alebo Gabael umrel a nikto mu nemohol dať striebro?“ 3 A začal sa trápiť. 4 Aj manželka Anna mu vyčítala: „Moje dieťa zahynulo a už nie je nažive.“ Začala svojho syna oplakávať a nariekať nad ním: 5 „Beda mi, syn môj, ty svetlo mojich očí! Prečo som ti len dovolila odísť?“10,5 Tob 5,18-19.21 6 Ale Tobi jej hovoril: „Mlč, sestra, nerob si starosti, on je v poriadku. Zrejme sa tam všeličo prihodilo, čo ich zdržalo. Človek, čo šiel s ním, je verný. Je to jeden z našich bratov. Nesmúť pre neho, sestra, čoskoro bude tu.“ 7 Ona mu však odpovedala: „Nič mi nehovor, neklam ma! Moje dieťa zahynulo.“ A každý deň chodila pozerať na cestu, ktorou jej syn odišiel, a nedala sa nikomu prehovoriť. Keď zapadlo slnko, vchádzala do domu, celú noc bedákala a plakala a nemohla zaspať.

Tobiáš odchádza domov

8 Keď sa skončilo štrnásť dní svadby, ktoré prísahou sľúbil Raguel svojej dcére, prišiel Tobiáš k nemu a povedal: „Prepusť ma, lebo viem, že môj otec a matka už neveria, že ma ešte uvidia. Preto ťa, otec, prosím, aby si mi dovolil odísť a ja pôjdem k svojmu otcovi. Už som ti vysvetlil, ako som ho zanechal.“10,8 Gn 24,54
9 Ale Raguel povedal Tobiášovi: „Ostaň u mňa, ostaň, syn môj. Pošlem poslov k tvojmu otcovi Tobimu a oni mu porozprávajú, čo je s tebou.“ Tobiáš odpovedal: „Nie! Prosím ťa, aby sa mi dovolil odísť odtiaľto k môjmu otcovi.“ 10 Vtedy Raguel vstal a odovzdal mu jeho ženu Sáru i polovicu celého svojho majetku, sluhov i slúžky, voly i ovce, osly i ťavy, šatstvo i striebro a riad. 11 Nechal ich odísť v zdraví a šťastí a Tobiášovi na rozlúčku zaželal: „Buď zdravý, syn môj, a šťastnú cestu. Kiež vás Pán neba na ceste ochraňuje, teba i tvoju ženu Sáru. Kiež uvidím vaše deti, prv než umriem.“10,11 Ž 115,14 12 Svojej dcére Sáre povedal: „Choď k svojim svokrovcom, pretože odteraz ti oni budú rodičmi, ako by ťa boli priviedli na svet. Choď v pokoji, dcéra moja. Kiež budem počuť o tebe dobré chýry, kým len žijem.“ Keď sa s nimi rozlúčil, prepustil ich. 13 Edna povedala Tobiášovi: „Milovaný syn a brat, kiež ťa Pán vráti domov a kiež ešte počas môjho života, skôr než umriem, uvidím deti, ktoré sa narodia tebe a mojej dcére Sáre. Pred Pánom ti ako poklad zverujem svoju dcéru Sáru; nespôsob jej zármutok po celý čas svojho života. Syn môj, choď v pokoji. Odteraz som tvoja matka a Sára je tvoja sestra. Kiež sa nám všetkým spolu šťastne darí po všetky dni nášho života.“ Potom oboch pobozkala a zaželala im šťastnú cestu. 14 Tobiáš odišiel od Raguela v poriadku a s radosťou. Dobrorečil Pánovi neba i zeme, Kráľovi celého sveta, za to, že jeho cestu korunoval úspechom. Raguelovi povedal: „Kiež mi bude dopriate to šťastie, že si vás budem ctiť po všetky dni vášho života.“